PL EN


2012 | 50 | 1 | 5-14
Article title

Dlaczego polska psychologia nie lubi pojęcia „singiel”? / Why Does Not the Polish Psychology Like the Term Single?

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania, mianowicie: dlaczego w polskich opracowaniach psychologicznych dotyczących życia w pojedynkę badacze niezwykle rzadko posługują się pojęciem singiel oraz jakie jest miejsce badań nad życiem w pojedynkę w polskiej psychologii. Zwrócono uwagę na dotychczasowe ustalenia teoretyczne i definicyjne w odniesieniu do centralnego pojęcia artykułu oraz wskazano na trzy możliwe okoliczności odpowiadające za niską częstość użycia terminu singiel w polskich pracach z obszaru psychologii
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2013-02-09
Contributors
 • Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Institute of Psychology, Adam Mickiewicz University, Poznan
References
 • Adamczyk, K. (2012). Kompetencje relacyjne młodych dorosłych nie posiadających i posiadających partnera życiowego. Psychologia Rozwojowa (w druku).
 • Baker, L.G. (1968). The personal and social adjustment of the never-married woman. Journal of Marriage and The Family, 8, 473-479.
 • Bakiera, L. (2008). Postawy młodych dorosłych wobec małżeństwa. Psychologia Rozwojowa, 3, 67-78.
 • Boyd, D., Bee, H. (2008). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Braun-Gałkowska, M. (1989). Rozmowy o życiu i miłości. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 • Braun-Gałkowska, M. (2008). Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Brzezińska, A. (2005). Jak przebiega rozwoju człowieka? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczneportrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (21-39). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Clark, M.S., Graham, S.M. (2005). Do relationship researchers neglect singles? Can we do better? Psychological Inquiry, 2-3, 131-136.
 • Czernecka, J. (2008). Polski singiel: obraz w mediach a autowizerunek. W: E. Malinowska (red.), Stereotypya rzeczywistość. Łódź: Oficyna Wydawnicza TERCJA.
 • Czernecka, J. (2011). Wielkomiejscy single. Warszawa: Poltext.
 • Darrington J., Piercy K.W., Niehuis S. (2005). The social and cultural construction of singlehood among young, single Mormons. The Qualitative Report , 10, (4), 639-661.
 • DePaulo, B., Morris, W. (2005). Singles in society and science. Psychological Inquiry, 2 -3, 57-83.
 • DePaulo, B. M., Morris, W. L. (2006). The unrecognized stereotyping and discrimination against singles. Current Directions in Psychological Science, 5, 251-254.
 • Ellis, A. (1962). Reason and emotion in psychotherapy. New York: Lyle Stuart.
 • Engels, R., Finkenauer, C., Meeus, W., Dekovic, M. (2001). Paternal attachment and adolescents’ emotional adjustment: the associations with social skills and relational competence. Journalof Counseling Psychology, 4, 428-439.
 • Gajda, J. (1987). Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 • Grzeszczyk, E. (2005). Pojedyncze, profesjonalistki… „Single professional women” w Polsce i na świecie. Kultura i Społeczeństwo, 2, 199-225.
 • Johnston, M., Eklund, S. J. (1984). Life-adjustment of the never-married: A review with implications for counseling. Journal of Counseling and Development, 63, 230 -236.
 • Kaiser, Ch. R., Kashy, D. A. (2005). The contextual nature and function of singlism. Psychological Inquiry, 2-3, 122-126.
 • Kawula, S. (2005). Kształty rodziny współczesnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • The Kearl’s Guide to the Sociology (2003). Online, 2007-04-11, www.trinity.edu~mkearl/fam-alts. html-13k.
 • Kocik, L. (2003). Rodzina jako uniwersalny mikroświat człowieka. Małżeństwo i Rodzina, 1, 12-17.
 • Koropeckyj-Cox, T. (2005). Singles, Society, and Science: Sociological Perspectives. PsychologicalInquiry, 2-3, 91-97.
 • Lewis, K. G. (1998). Always single and single again women: A qualitative study. Journal of Maritaland Family Therapy, 23, 115-134.
 • Mandal, E. (2004). Podmiotowe i interpersonalnekonsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Oleś, P. K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Palus, K. (2010a). Psychologiczne uwarunkowaniabraku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości.
 • Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Palus, K. (2010b). Zalety i wady życia w pojedynkę w percepcji młodych dorosłych nie posiadających partnera życiowego. Roczniki Socjologii Rodziny, XX, 55-72.
 • Palus, K. (2011). Uwarunkowania braku partnera życiowego w percepcji młodych dorosłych żyjących w pojedynkę. Psychologia Rozwojowa, 1, 57-71.
 • Paprzycka, E. (2008). Kobiety żyjące w pojedynkę. Między wyborem a przymusem. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Reynolds, J., Wetherell, M. Taylor, S. (2004). Narrating singleness. Life stories and deficit identities. Narrative Inquiry, 197-215.
 • Reynolds, J., Wetherell, M. Taylor, S. (2007). Choice and chance: negotiating agency in narratives of singleness. The Sociological Review, 2, 331-351.
 • Reynolds, J. (2008). The Single woman. A discursive investigation. New York: Routledge.
 • Rocznik Statystyczny Reczpospolitej Polskiej (2007). Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • Rucker, N. (1993). Cupid’s misses: relational vicissitudes in the analyses of single women. PsychoanlyticPsychology, 3, 377-391.
 • Ruszkiewicz, D. (2008). Życie w pojedynkę - ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanstyczno- Ekonomicznej.
 • Slany, K. (2006). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 • Spreitzer, E., Riley, L. (1974). Factors associated with singlehood. Journal of Marriage and the Family, 8, 533-542.
 • Seccombe, K., Ishii-Kuntz, M. (1994). Gender and social relationships among the never-married. SexRoles: A Journal of Research, 30, 585-603.
 • Stein, P. (2008). Być singlem - próba zrozumienia singli. W: P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (red.), Socjologia codzienności (s. 142-157). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Turner, J., Helms, O. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Tymicki, K. (2001). Starokawalerstwo i staropanieństwo. Analiza zjawiska. Studia Socjologiczne, 4, 77-106.
 • Żurek, A. (2008). Single. Żyjąc w pojedynkę. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10167-010-0043-7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.