PL EN


2006 | nr 3 | 80-92
Article title

Wiarygodność danych o migracjach ludności w niektórych państwach Europy Zachodniej

Title variants
Reliability of data on migration of population in selected countries of Western Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
Porównywanie danych o migracjach wewnętrznych i międzynarodowych pomiędzy poszczególnymi państwami Europy Zachodniej napotyka na problemy spowodowane dużym zróżnicowaniem metod pozyskiwania informacji statystycznej na ten temat. Dane te w krajach Europy Zachodniej są najczęściej gromadzone w rejestrach ludności oraz rejestrach administracyjnych. Spisy są także dość powszechnym narzędziem pozyskiwania danych, a w niektórych krajach regularne badania ankietowe uzupełniają informacje pozyskane z innych źródeł. Każda z tych metod ma wady i zalety. Jedyną, jak dotąd, próbę harmonizacji definicji migracji i migranta na skalę światową podjęła Komisja Statystyczna ONZ, lecz poza W. Brytanią żadne inne państwo Europy Zachodniej tych definicji nie stosuje. Można mieć nadzieję, że zmierzający do tego samego celu projekt opracowywany przez Unię Europejską zakończy się sukcesem, lecz dopóki to nie nastąpi, dopóty badania dotyczące migracji będą musiały opierać się na obarczonych znaczącymi błędami szacunkach wielkości przepływów ludności.
EN
Large differentiation of methods of migration data collection in Western European countries results in significant problems with comparison of both internal and international migration data between countries. Definitions of migrant and migration are not harmonised, thus statistical data of different countries reflect also these differences and lower reliability of research based on these data. The only trial of harmonising definitions of migration and migrant has been undertaken by UN Statistical Commission, but it has not been implemented in all but UK Western European countries yet. We may hope that European Union project on harmonising methods and definitions, which is being carried out, will be more successful, but at present migration research must be based on rough estimates.
Year
Issue
Pages
80-92
Physical description
Contributors
References
 • Arriaga E.E. (1977), Some aspects of measuring internal migration, (w:) Internal migration. A comparative perspective (red. Brown A., Neuberger E.), Academic Press, New York
 • Bell M. (2003), Comparing internal migration between countries: measures, data sources and results, referat zaprezentowany na konferencji Population Association of America, Minneapolis
 • Bilsborrow R.E., Hugo G., Oberai A. S., Złotnik H. (1997), International migration statistics. Guidelines for improving data collection systems, International Labour Office, Geneva
 • Clark W.A.V. (1982), Recent research on migration and mobility, (w:) Progress in Planning vol. 18
 • Convey A., Kupiszewski M. (1996), Migration and policy in the European Union, (w:) Population migration in the European Union, red. Rees P., Stillwell J., Convey A., Kupiszewski M., John Wiley and Sons, Chichester
 • Courgeau D. (1988), Methodes de measure de la mobilite spatiale, Edition de l'Institut National d'Etudes Demographiques, Paris
 • Holzer J.Z. (1999), Demografia, PWE, Warszawa
 • Jackson J.A. (1986), Migration, Longman, London-New York
 • Jerczyński M. (1999), Patterns of spatial mobility of citizens of the former Soviet Union, (w:) The challenge of east-west migration for Poland (K&. Iglicka K., Sword K.), Macmillan Press Ltd., University of London
 • Kędelski M. (1990), Fikcja demograficzna w Polsce i RFN, "Studia Demograficzne" nr l Kosiński L.A. (1975), Data and measures in migration research, (w:) People on the move, Studies on internal migration, IGU Commission on Population Geography, London
 • Kupiszewski M. (1996), Extra-Union migration: the East-West perspective, (w:) Population migration in the European Union, red. Rees P., Stillwell J., Convey A., Kupiszewski M., John Wiley and Sons, Chiehester
 • Kupiszewski M. (2001), Demograficzne aspekty wybranych prognoz migracji zagranicznych, (w:) Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. Stępniak A., UKiE
 • Kupiszewski M. (2002), Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych. Prace geograficzne IGiPZ PAN nr 181
 • Kupiszewski M., Kupiszewska D. (1999), Forecasts of regional structures of the elderly populations in Central and Eastern Europe, referat przygotowany na konferencję ECE UN, Sion
 • Langevin B., Begeot F. (1995), Comparabilite et synthese des donnees europeennes: l'experience d'Eurostat, Louvain-la-Neuve, Academia/L'Harmattan
 • OECD 1998, Trends in international migration, Annual report, SOPEMI
 • Poulain M. (1993), Confrontation des statistiques de migrations intra-europeennes: vers plus d'harmonisation?, (w:) "European Journal of Population" nr 9
 • Poulain M. (1996), Migration flows between the countries of the European Union: current trends, (w:) Population migration in the European Union, red. Rees P., Stillwell J., Convey A., Kupiszewski M., John Wiley and Sons, Chichester
 • Rees P. (1977), The measurement of migration from census data and other sources, (w:) "Environment and Planning" A vol. 9
 • Rees P., Kupiszewski M. (1999), Internal migration: What data are available in Europe?, (w:) "Journal of Official Statistics" vol. 15, No. 4
 • Rogers A., Castro L. J. (1986), Migration, (w:) Rogers A., Willekens F. J. (red.), Migration and settlement. A multiregional comparative study, Reidel Publishing Company, Dordrecht
 • Todaro M.P. (1976), Internal migration in developing countries, International Labour Office, Geneva
 • United Nations 1970, Manual on methods of measuring internal migration
 • Willekens F. (1983), Comparability of migration. Utopia or reality?, referat zaprezentowany na konferencji Chairc Quetelet (wersja poprawiona 1984)
 • Złotnik H. (1999), Trends of international migration since 1965: what existing data reveal, International Migration vol. 37 (1), IOM
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000092520767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.