PL EN


2006 | nr 4 | 19-31
Article title

Taksonomiczna analiza lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Title variants
Taxonomic analysis of localisation of direct foreign investment
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przeprowadzono ocenę zaangażowania kapitału zagranicznego w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, w układzie przestrzennym 16 województw, wykorzystując metody taksonomiczne oraz metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Przeprowadzona analiza przestrzennego zróżnicowania lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych wykazała, że jest to problem istotny i nasilający się w miarę wzrostu wolumenu tych inwestycji w Polsce.
EN
Inflow of direct foreign investment (DPI) to Poland is an important element of economic transformation. In the situation of deficiency of domestic capital resources, this element is a supplement of domestic resources and impacts on speed up of economic development growth. In this context, a level of disproportion of investment distribution in a regional scale is an essential problem. Conducted by taxonomic methods (synthetic variables analysis, Ward's method, taxonomic pattern development method) analyses of regional distribution of DPI localisation in years 1998—2003 proved the intensification of diversification on that reason. The most attractive investment regions of Poland are the following voivodships: Mazowieckie, Śląskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie and others regions located along the Polish western border. However investors avoid the eastern regions of Poland (voivodship: Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie) and the Świętokrzyskie voivodship. Through inflow of DPI is important and essential for economic development in scale of the State it adds to the intensification of disproportion in economic development in regional scale.
Year
Issue
Pages
19-31
Physical description
Contributors
References
  • Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego za lata 1998-2003, GUS, Warszawa
  • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczvch, PWN, Warszawa
  • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, AE, Kraków
  • Hellwig Z. (1994), Taksonometria w konstrukcjach i ocenach strategii gospodarczych, (w:) Zastosowania metod taksonomicznych w gospodarce, tom l, AE, Wrocław
  • Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków
  • Małuszyńska E. (1993), Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 132, Poznań Rocznik Statystyczny Województw 2003, GUS, Warszawa
  • Strahl D. (1990), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa
  • Zeliaś A. (red.) (1995), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków
  • Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000096499767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.