PL EN


2008 | nr 12 | 89-94
Article title

Dynamika międzynarodowego handlu dziełami sztuki w niektórych krajach świata

Title variants
Dynamics of works of art international trade in some countries
Languages of publication
PL
Abstracts
W artykule przedstawiono informacje dotyczące wartości eksportu i importu dzieł sztuki w wybranych krajach świata. Podstawą przeprowadzonych badań były dane OECD dotyczące handlu zagranicznego (według sekcji HS) w latach 1996—2006. Wartości eksportu i importu dzieł sztuki zostały przedstawione w układzie dwuwymiarowym. Wskazano, że Stany Zjednoczone i 15 krajów Unii Europejskiej są największymi eksporterami i importerami dzieł sztuki. Ponadto, szczególną uwagę zwrócono na relacje eksportu do importu omawianych dóbr.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article the information concerning work of art export and import values in the chosen countries were presented. The base of the conducted surveys were data from OECD concerning foreign trade (by HS section) in 1996—2006. The values of work of art export and import were presented in a two-dimensional system. The author pointed out that the United States of America and 15 European Union Member States are the biggest exporters and importers of works of art. What is more, the particular attention was paid to the relation of the export to import of discussed goods. (original abstract)
Year
Issue
Pages
89-94
Physical description
Contributors
References
  • Białynicka-Birula J. (2005), Zasady wywozu dziel sztuki z Polski w kontekście regulacji państw Wspólnoty Europejskiej w: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje
  • Białynicka-Birula J. (2004), Instrumenty oddziaływania na przepływ dzieł sztuki w ramach zintegrowanego rynku Unii Europejskiej, opracowanie cząstkowe badań statutowych 47/KARiBM/2/04/s/157 w: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
  • Białynicka-Birula J. (2006), Analiza wartości eksportu i importu dzieł sztuki w krajach Unii Europejskiej, "Handel Wewnętrzny" nr 2.
  • Białynicka-Birula J. (2007), Analiza tendencji na światowym rynku dzieł sztuki na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomiczncj w Krakowie "Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych", Kraków.
  • Białynicka-Birula J. (2007), Ochrona narodowych dóbr kultury przed wywozem w krajach Wspólnoty Europejskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie "Prace z zakresu analizy rynku i badań marketingowych" nr 739, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000156686919
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.