PL EN


2009 | nr 6 | 6-13
Article title

Statystyka w państwie demokratycznym

Title variants
Statistics in a democratic state
Languages of publication
PL
Abstracts
Znajomość metod statystycznych w społeczeństwie, w szczególności we władzach na różnych poziomach, a ponadto dobrze funkcjonujący system statystyki publicznej i powszechny dostęp do danych statystycznych - to ważne elementy współczesnej demokracji. Autor wskazuje na rolę statystyk w umacnianiu demokracji i jej znaczenie w rozwoju komunikacji społecznej. Zwraca szczególną uwagę na potrzebę łączenia różnych źródeł informacji przy pobieraniu informacji statystycznych w badaniach statystycznych, w tym w badaniach opinii publicznej.
EN
Basic knowledge of statistical methods by local and central authorities, and members of the society, accompanied by an efficient system of official statistics together with a free access to statistical files are crucial elements of a contemporary democracy. The author describes the role of statistics in developing both the system of communication within the society, and the democracy as a whole. Among theoretical challenges of statistics, the author pays special attention to the need for combining various sources of information in statistical research, and to the significance of using sampling information in statistical surveys, including opinion polls.(original abstract)
Year
Issue
Pages
6-13
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bowley A. L., Burnett-Hurst A. R. (1915), Livelihood and Poverty: A Study in the Economic Conditions of Working-Class Households in Northampton, Warrington, Stanley and Reading, Bell, London.
 • Chisnall P. (2005), Marketing Research (7th ed.), Mc Graw-Hill, London.
 • Cowling T. (2006), The Voice of the People in a Democratic World, w: Voice of the People 2006. What the World Thinks on Today's Global Issues, Gallup International, London.
 • Gadomski W. (2009), Polska w globalnej lawinie, "Gazeta Wyborcza" z 16.02.2009 r.
 • Gallup G., Rae S. (1940), The Pulse of Democracy, Simon & Schuster, New York.
 • Grzeszak A. (2009), Czym świecić, czym grzać?, "Polityka", nr 5 (2690) z 31.01.2009 r.
 • Léger J. M. (2006), Public Opinion: The New Global Superpower, w: Voice of the People 2006. What the World Thinks on Today's Global Issues, Gallup International, London.
 • Mahalanobis P. C. (1951), Professional Training in Statistics, "Bulletin of the International Statistical Institute", vol. 33, No. 5.
 • Monster R. W., Pettit R. C. (2002), Market research in the Internet Age; Leveraging the Internet for Market Measurement and Consumer Insight, J. Wiley.
 • Oleński J. (2008), Rola statystyki publicznej w kształtowaniu społecznego ładu informacyjnego, referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, grudzień 2008 r.
 • Payne S. (1951), The Art of Asking Questions, Princeton University, New Jersey.
 • Platek R., C. E. Särndal (2001), Can a statistician deliver? , "Wiadomości Statystyczne", nr 4, GUS, Warszawa.
 • Stoop A. L. (2005), The Hunt for the Last Respondent, Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, The Hague.
 • Szreder M. (2007), O roli informacji spoza próby w badaniach sondażowych, "Przegląd Socjologiczny", tom LVI/1.
 • Szreder M. (2008), Pożytki z edukacji statystycznej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ekon-element-000163283872
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.