PL EN


1991 | 025 |
Article title

Паронимия - потенциальный источник ошибок в близкородственных языках : (на материале русского и болгарского языков)

Content
Title variants
RU
Paronimy jako źródło błędów w językach pokrewnych (na materiale języka rosyjskiego i bułgarskiego)
Languages of publication
Abstracts
PL
Paronimy mogą być przedmiotem badań zarówno leksyki opisowej danego języka (paronimy wewnątrzjęzykowe), jak i konfrontatywnej (paronimy międzyjęzykowe). Tak jedne jak i drugie mają istotny wpływ na efektywność nauczania języka obcego. Umiejętne posługiwanie się paronimami jest jednym z elementów kultury języka. Paronimy sprawiają jednak wiele kłopotów nawet nosicielom danego języka, tym trudniejsze jest więc ich opanowanie przez cudzoziemca. Bułgarom szczególnie trudno jest zrozumieć paronimy, w których zamiana przedrostka lub przyrostka powoduje zmianę znaczenia wyrazu. Wiąże się to z tym, te dwa, a nawet trzy przyrostki w jęz. rosyjskim odpowiadają w języku bułgarskim jednemu (por. bułg. -ичный; ros. -ичный, -ичен, -ический). Najczęściej paronimy spotyka się wśród przymiotników względnych, rzeczowników i czasowników. Bułgarom najtrudniej jest opanować paronimy przymiotnikowe i czasownikowe. W paronimicznych parach czasownikowych niekiedy te same przedrostki w dwu językach mają różne znaczenie (por. ros. i bułg. проучить).
Keywords
Year
Volume
025
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/16262
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_16262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.