PL EN


2016 | 15 | 1 |
Article title

Akwinatowy sens analogiczności teologii jako nauki – wiary in statu scientiae

Content
Title variants
PL
Aquinastic sense of analogy of theology as a scientific discipline – faith in statu scientiae
Languages of publication
Abstracts
EN
In the context of epistemological dilemmas of the current postmodernism, the author addresses the issue of analogy between theology and faith in statu scientiae of the Aquinas. Since theology as a science acquired the status of a scientific discipline in the same way as all other disciplines in the criteria epistemological Aristotle, the problem of explaining the enigmatic stigma of theology is an important step of progress for the whole of the European science being institutionalized disinterested studying of reality to the ultimate causes of physis of reality and Universum and at the same time of the meaning of the Word manifested in the creation, together with its staging in the history of humanity in the Event of Jesus Christ.
Publisher

Year
Volume
15
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Benedykt XVI, Orędzie na Wielki Post 2008.
 • Chaunu P., Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550) [Histoire religieuse et système de civilisation. La Crise de la chrétienté. L’Éclatement (1250-1550)], tłum. J. Grosfeld, Warszawa 1989.
 • Chenu M.-D., Introduction à l’étude de saint Thomas d’Aquin, Paris 1950.
 • Chenu M.-D., La théologie comme science au XIIe siècle, Paris 1957.
 • Chenu M.-D., La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris 1957.
 • Chenu M.-D., La théologie est-elle une science?, Paris 1957.
 • Chenu M.-D., Święty Tomasz z Akwinu i teologia, tłum. A. Ziernicki, W. Szymona, Kraków 1997.
 • Chenu M.-D., Une école de théologie: le Saulchoir, Paris 1985.
 • Grube G. M. A., Plato’s Thought, Methuen 1935.
 • Jaeger W., Paideia. Formowanie człowieka greckiego [Paideia. Die Formung des griechischen Menschen], tłum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa 2001.
 • Koneczny F., Rozwój moralności, Lublin 1938.
 • Krąpiec M. A., Przedsłowie, [w:] P. Jaroszyński, Człowiek i nauka, Lublin 2008.
 • Kubicki D., W sprawie slawizacji chrześcijaństwa łacińskiego, [w:] De catechizandis adultis. Opuscula Romualdo Niparko septuagenario dedicata, Poznań 2014.
 • Kubicki, D.Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach, Poznań 2004.
 • Piskozób A., Pisarz wobec zagrożeń współczesności, [w:] A. Piskozób, Z prądem i pod prąd epoki. Publicystyka 1961-1988, Toruń 2004.
 • Popper K. R., Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1997.
 • Popper K. R., Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, tłum. A. Chmielewski, Kraków 1996.
 • Reale G., Historia filozofii starożytnej. I. Od początków do Sokratesa, tłum. E. I. Zieliński, t. 1, Lublin 1994.
 • Skolimowski H., Prawda a problem ludzkiej egzystencji, [w:] Poznanie a prawda, A. L. Zachariasz (red.), Rzeszów 2009.
 • Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa – Wrocław 2000.
 • Swieżawski S., O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu, [w:] S. Swieżawski, Rozum i tajemnica, Kraków 1960.
 • Voegelin E., Arystoteles [Aristotle, Columbia 2000], tłum. M. J. Czarnecki, Warszawa 2011.
 • Voegelin E., Platon, tłum. M. J. Czarnecki, Warszawa 2009.
 • Żywczyński M., Szkice z dziejów radykalizmu chrześcijańskiego, Warszawa 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/4132
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_4132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.