PL EN


2017 | 16 | 3 |
Article title

The beauty of an icon as absolute cognition

Content
Title variants
EN
Piękno ikony jako poznanie absolutne
Languages of publication
Abstracts
PL
Niekwestionowana więź ikony i prawdy aktualizuje problem poznania absolutnego. Poznanie to przebiega procesualnie w oparciu o doświadczenie estetyczne i religijne uruchamiając kategorię obecności jako konieczną do poszerzania możliwości poznania przestrzeni transcendentnych i sakralnych zarazem. Więzi ikony i słowa, ikony i obrazu, ikony i dźwięku, ikony i prawdy wyznaczają metafizyczne i meta racjonalne tory poznania, które stanowić mogą argument kalokagatyczny na istnienie Boga i kształtować poznanie najwyższe – absolutne. Poznanie ikoniczne jako poznanie absolutne wpisuje się tym samym w filozofię mądrościową i może spełniać funkcję fundamentalną dla kształtowania humanistyki obecności.
Publisher

Year
Volume
16
Issue
3
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Beuchot M., Kwadrat semiotyczny świętego Anzelma a kwadrat semiotyczny Greimasa, in: Idąc za Greimasem, ed. A. Grzegorczyk, M. Loba, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 • Cassirer E., Problem symbolu i jego miejsce w systemie filozofii, in: Symbol i język, transl. B. Andrzejewski, Poznań 1995.
 • Caussade J.-P. de, Powierzenie się Bożej Opatrzności, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.
 • Evdokimov P., Sztuka ikony. Teologia piękna, transl. M. Żurowska, Warszawa 1999.
 • Grzegrczyk A., Edyta Stein w świetle ikony, in: Fenomen Edyty Stein. Das Phänomen Edith Stein, „Zeszyty Naukowe CBES”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 • Grzegrczyk A., Moi święci, Flos Carmeli, Poznań 2015.
 • Jak zaswędzi, to Duch Święty. Wiara i zmysły, wywiad z Pawłem Krupą OP, „W drodze”, 2/2016.
 • Jaroszyński P., Piękno, PEF, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Karmię Was tym, czym sam żyję. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. , ed. M. Starowieyski, Znak, 1978.
 • Kołakowski L., Święty Anzelm, in: O co nas pytają wielcy filozofowie, series I, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 • Kowalska F., Dzienniczek. Miłosierdzie w duszy mojej [Diary], Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 1993.
 • Leclercq J., Miłość nauki i pragnienie Boga, transl. M. Borkowska, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 1997.
 • Ouenot M., Ikona. Okno ku wieczności, transl. H. Paprocki, Białystok 1997.
 • Panas W., Sztuka jako ikonostas, Biblioteka Multimedialna; pierwodruk „Znak” 1982, no 337.
 • Piórkowski D., Książeczka o miłosierdziu, WAM, Kraków 2015.
 • Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, transl. M. Dzielska, Kraków 1997.
 • Ratzinger J., Introduction to Christianity.
 • St. Augustine, Confessions, X, 34.
 • Stróżewski W., Mimesis i methexis, in: Wokół piękna, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.
 • Stróżewski W., O pięknie, in: Wokół piękna, Universitas, Kraków 2002.
 • Stróżewski W., Piękno transcendentalne, in: Logos, wartość, miłość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.
 • Stróżewski W., Symbol i rzeczywistość, in: Istnienie i sens, Kraków 1994.
 • Stróżewski W., Tak – tak, nie – nie (Kilka uwag o prawdzie), in: Logos, wartość, miłość, Wydawnictwo Znak, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6208
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6208
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.