PL EN


Journal
2017 | 21 |
Article title

Forschungsbericht zum Profil eines „guten” Fremdsprachenlehrers am Gymnasium

Content
Title variants
DE
Profil „dobrego” nauczyciela języka obcego w szkole gimnazjalnej – raport z badań
DE
Profile of a ‘good’ foreign language teacher in a junior high school – research report
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie profilu „dobrego” nauczyciela języka obcego w szkole gimnazjalnej na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów wybranych szkół dwóch województw Polski (woj. podkarpackiego, woj. wielkopolskiego). Badanie to jest częścią większego projektu badawczego obejmującego wszystkie typy szkół w Polsce (oprócz wspomnianych gimnazjów, szkoły podstawowe, średnie i wyższe – kierunki neofilologiczne, głównie o specjalizacji nauczycielskiej).
EN
The aim of this article is to present the profile of a ‘good’ foreign language teacher in junior high schools based on the results of the study conducted among pupils of selected junior high schools in two voivodeships of Poland, namely Podkarpackie Voivodeship and Wielkopolska Voivodeship. This study is part of a larger research project covering all types of schools in Poland. Apart from the above-mentioned junior high schools, primary schools, secondary schools as well as universities (neophilological degree courses, in particular those with teaching specialisation) are also included in this study.
Publisher

Journal
Year
Volume
21
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Diekmann A., Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen, Hamburg 2007.
  • Komorowska H., Metody badań empirycznych w glottodydaktyce, Warszawa 1982.
  • Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2009.
  • Mihułka K., Chojnacka-Gärtner J., Forschungsbericht zum Profil eines „guten” Fremdsprachenlehrers in der Grundschule, „Studia Niemcoznawcze” 2017, 60, s. 989–1004.
  • Wilczyńska W., Michońska-Stadnik A., Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11320/6751
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11320_6751
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.