PL EN


2015 | 1(45) |
Article title

Uniwersytet bez idei

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Achievements of Congress of Academic Culture that took place in Cracow in 2014 were clarified in work titled The idea of the university. Reactivation. This book is a critique of contemporary trends in higher education and suggests restitution of the nineteenth-century model of university. In the article author attempted to contest the critical arguments outlined in the opening remarks of Piotr Sztompka. In the second part, author wanted to explain why a return to the idea of Humboldt is a pipe dream. Finally, in third section one presented these elements of institutional strategy, that could work in Polish context, if only reforms have been performed now.
PL
Dorobek Kongresu Kultury Akademickiej, który odbył się w 2014 r. w Krakowie, zawarto w pracy Idea uniwersytetu. Reaktywacja. Jest to krytyka współczesnych trendów w szkolnictwie wyższym i sugeruje restytucję XIX-wiecznego modelu uniwersytetu. W artykule podjęto próbę polemiki z argumentami krytycznymi zarysowanymi w wystąpieniu inauguracyjnym Piotra Sztompki oraz wyjaśniono, dlaczego powrót do idei Humboldta jest mało realny. Ponadto przedstawiono te elementy strategii instytucjonalnej, które mogłyby się w polskim kontekście sprawdzić, gdyby działania podjęto w krótkiej perspektywie czasowej.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_nsw_2015_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.