PL EN


Journal
2018 | 23 |
Article title

IMITACJA LITERACKA W SŁUŻBIE PAMIĘCI KULTUROWEJ – ANALIZA PORÓWNAWCZA NICHIRIN RIICHI’EGO YOKOMITSU I SALAMMBÔ GUSTAVE’A FLAUBERTA

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł Imitacja literacka w służbie pamięci kulturowej – analiza porównawcza „Nichirin” Yokomitsu Riichi’ego i „Salammbô” Gustave’a Flauberta poddaje analizie porównawczej dzieła dwóch tytułowych pisarzy. Pokazuje, jak Yokomitsu, zainspirowany twórczością Flauberta, imituje jego powieść, przenosząc ją na japoński grunt. Opisuje podobieństwa fabuły, bohaterów, a także zabiegów literackich – począwszy od sposobu opisu, przez użyty język, po tworzenie połączeń asocjatywnych. To ostatnie podobieństwo zostaje wykazane za pomocą badania językoznawczego z użyciem baz tekstowych. Następnie przedstawione zostaje to, w jaki sposób wszystko wymienione elementy składają się na pomnik tekstowy i jak wpływają na pamięć kulturową czytelników.
EN
The article Literary imitation in service of cultural memory – the comparative analysis of “Nichirin” by Yokomitsu Riichi and “Salammbô” by Gustave Flaubert subjects the two novels to comparative analysis, showing how Yokomitsu, inspired by Flaubert’s work, imitates his novel and transposes it into the Japanese culture. It describes the similarities between the plots, the characters and stylistic devices – from the style of description through language to the creation of associative links. The latter similarity is shown via linguistic analysis of text bases. The article analyses how all the elements build a textual monument and how they influence the cultural memory of the readers.
Journal
Year
Volume
23
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-04-03
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_p_2018_23_18714
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.