PL EN


2017 | 2 | 189-204
Article title

Elektroniczne platformy w partycypacji politycznej – wybrane przykłady

Content
Title variants
EN
Electronic participation platform. Selected examples
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Electronic platforms are often used by new social movements, which postulate the restoration of democracy to citizens. It has to be done in a way to facilitate their participation. Although such groups are confronted with many problems (transition from the virtual to the real action, slacktivism), these applications are an interesting phenomenon, and can enrich representative democracy. This article presents three platforms for different purposes and functions: Alertownik, Appgree and LiquidFeedback.
PL
Elektroniczne platformy są chętnie wykorzystywane przez nowe ruchy społeczne, które postulują przywrócenie demokracji obywatelom, co ma się odbywać w drodze ułatwienia im partycypacji. Chociaż ugrupowania takie muszą mierzyć się z wieloma problemami, chociażby niechęcią sympatyków do przejścia od działań wirtualnych do realnych, to aplikacje, z których korzystają są ciekawym zjawiskiem i mogą wzbogacić demokrację w jej przedstawicielskim kształcie o element konsultacji z udziałem nieograniczonej w zasadzie grupy. Artykuł przedstawia trzy platformy o różnych celach i funkcjach: Alertownik, Appgree i LiquidzFeedback.
Year
Issue
2
Pages
189-204
Physical description
Dates
published
2017-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2017_22_2_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.