PL EN


2019 | 3 | 5-14
Article title

Progressive and conservative rhetoric in political advertising

Authors
Content
Title variants
PL
Postępowa i konserwatywna retoryka w reklamie politycznej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Punktem wyjścia badania referowanego w niniejszym artykule jest koncepcja retoryki progresywnej i konserwatywnej Hugh Ranka. Stosowane w reklamie, typy te są pochodną stosunku podmiotu działającego do określonej korzyści i charakteryzują się pewnymi stałymi cechami. Celem badania było zweryfikowanie założenia, że w oparciu o analizę komunikatów reklamowych konkretnych podmiotów politycznych uprawnione jest wnioskowanie, czy ubiegają się one o reelekcję, czy też aspirują do władzy, której aktualnie nie mają. Przedmiotem badań były treści reklamowe sponsorowane przez komitety wyborcze, emitowane podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 r. w ramach bloków audycji wyborczych przez TVP, którą do nieodpłatnej emisji reklam obliguje ustawodawca. Analiza ma charakter jakościowy i dokonana została w oparciu o spoty wyborcze komitetów, których kampania zakończyła się sukcesem, tzn. które zdobyły reprezentację parlamentarną.
EN
The starting point of the study referred to in this article is the Hugh Rank’s concept of progressive and conservative rhetoric. Used in advertising, these two types are derived from the actor’s attitude to a particular benefit and are characterized by certain permanent features. The aim of the study was to verify the assumption that based on the analysis of advertising messages of specific political entities, it is legitimate to conclude whether they are seeking re-election or aspiring to power they do not currently have. The subject of the study was advertising content sponsored by election committees, broadcast during the Polish parliamentary campaign in 2015 as part of free of charge blocks of election programs by TVP. The analysis is of a qualitative nature and was made on the basis of electoral spots of committees whose campaigns were successful, i.e. which won parliamentary representation.
Year
Issue
3
Pages
5-14
Physical description
Dates
published
2019-10-08
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_pp_2019_24_3_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.