PL EN


2017 | 79 | 4 | 215-224
Article title

Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a niszczenie wizerunku przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
Corporate social irresponsibility and the destruction of the corporate image
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The concept of corporate social irresponsibility appears relatively rarely in literature and public discourse. Companies are more likely to inform about  positive aspects of their non-profit activities (for their employees, local communities, the environment) than about issues that worsen their image and reputation. However, talking about negative aspects of non-commercial activitiesseems important and worthwhile as it eliminates pathologies (in terms of  corporate social irresponsibility) and increases social trust in activities related to corporate social responsibility.
PL
W literaturze i dyskursie publicznym pojęcie społecznej nieodpowiedzialności biznesu pojawia się stosunkowo rzadko. Przedsiębiorstwa zdecydowanie częściej informują o pozytywnych aspektach swojej działalności pozabiznesowej (działaniach na rzecz pracowników, społeczności lokalnych, ochrony środowiska) niż o kwestiach pogarszających ich wizerunek i reputację w oczach opinii publicznej. Mówienie o negatywnych stronach działalności pozabiznesowej wydaje się jednak istotne, gdyż eliminowanie patologii (społecznej nieodpowiedzialności biznesu) zwiększa społeczne zaufanie do działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.  
Year
Volume
79
Issue
4
Pages
215-224
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2017_79_4_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.