PL EN


2014 | 25 |
Article title

Czynniki rozwoju obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Differentiation of socio-economic development level and polarization thereof are strongly articulated features of this process included in the classical concepts of regional development theories (especially of polarized development) as well as their contemporary continuations. They lead to emergence of growth and stagnation areas in economic space. Therefore it is essential to seek for answers to questions concerning the causes of existing disparities in spatial systems and processes reinforcing the polarization. The main aim of this paper is to identify and analyze the important factors which determine the distribution and development of the growth and stagnation areas. It is carried out for selected aspects of the development process treated individually and for all aspects together considered a holistic approach to the development processes. The procedure for the identification of growth factors is based on canonical correlation analysis (holistic approach) and regression modeling (partialaspects). Research procedure was performed both for all poviats (NUTS 4), as well as in their specific subsystems being growth and stagnation areas.
PL
Zróżnicowanie poziomu rozwoju i jego polaryzacja są silnie akcentowanymi cechami procesu rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno w klasycznych koncepcjach rozwoju (zwłaszcza rozwoju spolaryzowanego), jak i w ich współczesnych kontynuacjach. Prowadzi to do występowania w przestrzeni ekonomicznej obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Dlatego niezwykle istotne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn zróżnicowań układów przestrzennych oraz procesów polaryzacji. Głównym celem pracy jest identyfikacja i analiza istotnych czynników determinujących rozmieszczenie oraz rozwój obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w ujęciu całościowym i częściowym rozwoju, w układzie wybranych aspektów tego procesu. Procedurę identyfikacji czynników rozwoju oparto na analizie korelacji kanonicznych (ujęcie całościowe) oraz modelowaniu regresyjnym (ujęcie częściowe). Postępowanie badawcze przeprowadzono zarówno w układzie wszystkich powiatów, jak i ich specyficznych podukładów, tj. obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej.
Year
Issue
25
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-03-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rrpr_2014_25_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.