PL EN


2015 | 2 | 231-236
Article title

Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska w przekładach na łamach uzbeckiego czasopisma „Jahon adabiyoti”

Content
Title variants
EN
Literary links between Poland and Central Asia: translations of Polish literature in the Uzbekistani periodical „Jahon adabiyoti”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses the examples of the current status of cultural and literary cooperation between the Polish and Uzbek nations. In his opinion, in the period of globalization, creative elites feel a need for a permanent dialogue and mutual links, between different states and on a global scale, as exemplified by Polish-Uzbekistani relations expressed in terms of translations of literature, among other things. The author emphasises that translating poetry calls for the translator's comprehensive general knowledge, encompassing also the awareness of the general cultural context.
PL
Autor omawia przykłady aktualnego stanu kulturalno-literackiej współpracy narodu polskiego i uzbeckiego. Jego zdaniem w dobie globalizacji elity twórcze czują potrzebę stałego dialogu i wzajemnych powiązań różnych państw i całego świata w ogóle, czego przykładem są stosunki między Polską i Uzbekistanem, a przejawem między innymi przekłady literatury. Autor zwraca uwagę, że przekład poezji wymaga od tłumacza dużej wiedzy ogólnej, powinien on także dysponować wiedzą w zakresie ogólnego kontekstu kulturowego.
Year
Issue
2
Pages
231-236
Physical description
Dates
published
2019-05-31
Contributors
References
  • Abaj Kunanbajuly (2013), Słowa, Brand Book, Amara .
  • Nawoi A. (Alisher Navoi) (2013), Gazele = G’azallar, przekł. J. Krzyżowski, Subamarus, Warszawa.
  • Sulejmenow O. (2008), Gliniana księga, Warszawa.
  • Babur Zahir ad-Din Muhammad (2013), Poezje zebrane, przekł. J. Krzyżowski, Indo-Polish Cultural Commitee, Warszawa [Kraków].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_ssp_2015_2_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.