PL EN


2016 | 11 | 1(19) |
Article title

Miłość małżeńska źródłem bezpieczeństwa małżonków i ich dzieci. Refleksje na kanwie encykliki papieża Franciszka Laudato si’

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Conjugal love guarantees not only a safe and harmonious life to the spouses, but also is an important prerequisite for the safety of already conceived offspring and contributes to proper development and raising of the ones already born. The value of spousal love cannot stem from utilitarian premises, such as protecting societal collapse or providing children with due care. Although those reasons seem to be relevant, they justify its value only indirectly. According to Pope Francis, love should be considered to be the foundation for building a culture of care, which results in a feeling of safety permeating not only the marriage and their family, but also the whole society. Such image of conjugal love needs to be promoted widely in the contemporary world.
PL
Miłość małżeńska nie tylko stanowi gwarancję dla bezpiecznego i harmonijnego życia samych małżonków, ale także jest istotnym warunkiem bezpieczeństwa dla poczętego już potomstwa oraz gwarancją prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci już urodzonych. Jej wartość nie może wypływać z przesłanek utylitarystycznych, jakimi są np. zapobieganie rozkładu społeczeństwa czy zabezpieczenie dzieciom opieki. Wszystkie te względy, choć ważne, uzasadniają ją tylko pośrednio. Według papieża Franciszka, miłość można uznać za fundament budowania – „kultury troski”, która gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i powinna przenikać nie tylko małżeństwo i rodzinę, ale także całe społeczeństwo. Taka wizja miłości małżeńskiej domaga się dzisiaj szerokiej promocji.
Year
Volume
11
Issue
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_tim_2016_19_1_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.