PL EN


2019 | 12 | 223-243
Article title

The Effect of Teacher Competencies on the Optimalization of School Climate and on the Learning Process

Content
Title variants
PL
Wpływ kompetencji nauczycieli na optymalizację klimatu w szkole i na proces uczenia się
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the main aspects of teacher competencies with theoretical specification of the essence of competencies and extension of the requirements for the teaching profession. The teacher is considered an expert on instructional and teaching processes under the conditions of Act No. 138/2019 Coll. on teaching staff and professional personnel in the environment aimed at creat-ing an optimal school climate.
PL
Artykuł podejmuje problematykę kluczowych aspektów dotyczących kompetencji nauczycieli wraz z teoretyczną specyfikacją istoty tych kompetencji oraz rozszerzenia wymagań dotyczących zawodu nauczyciela. Nauczyciel jest uważany za eksperta w zakresie instruowania i procesu kształ-cenia zgodnie z ustawą nr 138/2019 Rady Narodowej Słowacji o kadrze nauczycielskiej i profesjo-nalnym personelu w środowisku nakierowanym na tworzenie optymalnego klimatu szkolnego.
Year
Volume
12
Pages
223-243
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2019_12_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.