PL EN


Journal
2016 | 36 | 167-180
Article title

Kraków w gwarach i folklorze

Authors
Content
Title variants
Kraków w gwarach i folklorze
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article tries to recreate the image of Cracow and its inhabitants, as well as the population of nearby villages. Material analyzed in the article consists of dialect vocabulary, phraseology and lyrics of folk songs. Dialects and folklore preserve the image of the city and its architecture, as well as products with names containing a referrence to Cracow. There exists a rich collection of words describing the Cracow regional costume and its various parts, as well as names of objects used i the countryside, songs and dances connected to Cracow. It is worth noting that things considered Cracovian are often automatically identified with Polishness.
Journal
Year
Volume
36
Pages
167-180
Physical description
Dates
published
2016-11-25
Contributors
author
References
 • Adamowski J., 1993, Nazwy miejscowości Lubelszczyzny w wybranych gatunkach folkloru, [w:] Rozprawy Slawistyczne 7: Systemy onomastyczne w słowiańskich gwarach mieszanych i przejściowych, red. S. Warchoł, Lublin, s. 25–38.
 • Bartmiński J., 2006, Krakowianin, [w:] Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 252–257.
 • Biolik M., 1993, Nazwy własne w mazurskich pieśniach ludowych z XIX w., [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, s. 247–252.
 • Brzozowska M., 2006, Kraków, w: Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 247–251.
 • Gałecki Z., 2014, Studia z leksykologii regionalnej i historycznej, Lublin.
 • Krawczyk-Tyrpa A., 2001, Tabu w dialektach polskich, Bydgoszcz.
 • Kupiszewski W., 1958, Ze słownictwa ludowego w zakresie astronomii. Ludowe nazwy gwiazdozbiorów, Poradnik Językowy, s. 233–245.
 • Nowakowska A., Tomczak L., 2006, Jak daleko z Kołomyi do Grójca? Nazwy miejscowe w polskiej frazeologii, [w:] Onimizacja i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok, s. 553–561.
 • Osmańczyk E.J., 1985, Wisła i Kraków to Rodło, Warszawa.
 • Pisarek W., Wyobrażenia o polskich typach regionalnych, Zeszyty Prasowe, r. XVI, nr 1 (63), s. 73–78.
 • Reinfuss R., 1946, Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych badań etnograficznych, Lublin.
 • Rospond S., 1974, O frazeologii nazewniczej, Prace Filologiczne XXV, s. 469–476.
 • Tyrpa A., 2015, Opowieść o Warszawie wysnuta ze słowników i tekstów folkloru, w druku.
 • Wolnicz-Pawłowska E., 2001, Toponimy w „ruskich” tomach „Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga, [w:] Toponimia i oronimia, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, Kraków, s. 177–188.
 • Żeromski S., 1965, O gwarach polskich, Język Polski XLV, s. 76–81.
 • Żurawski S. (red.), 2007, Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_36_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.