PL EN


2015 | 49 | 4 |
Article title

Style aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym otwartych funduszy emerytalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badanie stylów aktywnego zarządzania portfelami inwestycyjnymi przez otwarte fundusze emerytalne w Polsce wykazało, iż są one ukrytymi naśladowcami. Świadczą o tym bardzo niskie wartości wskaźnika active share (20,5–30,8%) oraz błędu odwzorowania (0,48–0,56%). Konsekwencją takiego sposobu zarządzania portfelem mogą być niższe od benchmarku stopy zwrotu (w ujęciu netto) oraz relatywnie wysokie koszty zarządzania, nieadekwatne do realizowanej strategii inwestycyjnej.
EN
Research of styles of active investment portfolio management of open pension funds in Poland showed that they are closet indexers (closet trackers). This is evidenced by very low values of active share (20,5–30,8%) and tracking error (0,48–0,56%). The consequence of such method of portfolio management may be net underperformance and relatively high management costs, inadequate to realized investment strategy.
Year
Volume
49
Issue
4
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-01-28
Contributors
References
  • Aon Hewitt Says Closet Indexing is Causing UK Pension Schemes to Miss Out on ₤1.7 bn in Potential Returns per Year (Press Release), Aon Hewitt, 2014.
  • Cremers M., Petajisto A., How Active is Your Fund Manager? A New Measure that Predicts Performance, “The Review of Financial Studies” 2009, Vol. 22, No. 9.
  • Fama E., Components of Investment Performance, “The Journal of Finance” 1972, Vol. 27, No. 3.
  • Frazzini A., Friedman J., Pomorski L., Deactivating Active Share, 2015, www.valuewalk.com/wp-content/uploads/2015/05/SSRN-id2597122.pdf [data dostępu: 10.10.2015].
  • Halim S., Miller T., Dupont D., How Pension Funds Manage Investment Risks: a Global Survey, “Rotman International Journal of Pension Management” 2010, Vol. 3, Issue 2.
  • Petajisto A, Active Share and Mutual Funds Performance, “Financial Analysts Journal” 2013, Vol. 69, No. 4.
  • Rönngren A., Xu D., Active Share in the Swedish Premium Pension System. A Study on Mutual Fund Activity and Performance, Umeå School of Business and Economics, Umeå 2013.
  • Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2014 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2015.
  • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U., nr 139, poz. 934 z późn. zm.).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2015_49_4_401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.