PL EN


2016 | 50 | 4 |
Article title

Wpływ charakterystyki spółki na jej skłonność do wypłaty dywidendy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bazując na danych 246 niefinansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2008–2014, analizie poddano charakterystyki spółek płacących i niepłacących dywidendy oraz wpływ wybranych charakterystyk na skłonność badanych spółek do wypłaty dywidendy. Wyniki badania wskazują, że spółki płacące dywidendy są większe, bardziej rentowne, mniej zadłużone, obarczone mniejszym ryzykiem i posiadają mniejsze możliwości inwestycyjne od spółek niewypłacających dywidend. Wyniki regresji logitowej potwierdzają, że wielkość spółki i rentowność mają pozytywny wpływ na jej skłonność do wypłaty dywidendy. Prawdopodobieństwo wypłaty maleje, gdy wzrasta poziom zadłużenia spółki i ryzyko oraz wzrastają możliwości inwestycyjne.
EN
Using a database of 246 nonfinancial companies listed on the WSE in the 2008–2014 period, the author analysed the characteristics of dividend payers and non-payers and the effect of company’s characteristics on the propensity to pay dividends. The results of the study show that dividend payers are larger, more profitable, less leveraged, with lower risk and lower investment opportunities than non-payers. The results of logit regression confirm that size of a company and profitability are positively related to the propensity to pay dividends. Higher leverage, higher risk and higher investment opportunities will reduce the likelihood of paying dividends.
Year
Volume
50
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-02-20
Contributors
References
  • Brav A., Graham J.R., Harvey C.R., Michaely R., Payout Policy in the 21st Century, “Journal of Financial Economics” 2005, Vol. 77, Issue 3, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.07.004.
  • De Angelo H., De Angelo L., Skinner D.J., Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and Consolidation of Earnings, “Journal of Financial Economics” 2004, Vol. 72, Issue 3.
  • Denis D., Osobov I., Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy, “Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 89, Issue 1, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.06.006.
  • Eije H. von, Megginson W., Dividends and Share Repurchases in the European Union, “Journal of Financial Economics” 2008, Vol. 89, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.11.002.
  • Fama E.F., French K.F., Disappearing Dividends: Changing Firms Characteristics or Lower Propensity to Pay?, “Journal of Financial Economics” 2001, Vol. 60, Issue 1, DOI: https://doi.org/10.1016/s0304-405x(01)00038-1.
  • Grullon G., Pay B., Underwood S., Weston J., Has the Propensity to Pay out Declined?, “Journal of Financial and Quantitative Analysis” 2011, Vol. 46, DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109010000633.
  • Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  • Julio B., Ikenberry D., Reappearing Dividends, “Journal of Applied Corporate Finance” 2005, Vol. 16.
  • Kowerski M., Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów – Zamość 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_h_2016_50_4_203
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.