PL EN


2017 | 42 | 2 |
Article title

Zawodność reliabilizmu A.I. Goldmana w kontekście sporu o uzasadnienie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule prezentuję jedną z najważniejszych współczesnych prób pokonania zasadniczych problemów związanych z kwestią uzasadniania w kontekście tzw. założenia doksastycznego (doxastic). Goldman, odrzucając tezę, iż w uzasadnieniu nie możemy brać pod uwagę niczego innego niż przekonania, tezę przyjmowaną przez prezentowane w artykule stanowiska fundacjonistyczne i koherencjonistyczne, przyjmuje pogląd eksternalistyczny. Zamiast wadliwych (wyżej wspomnianych) stanowisk Goldman wskazuje na reliabilne procesy poznawcze w postaci przede wszystkim ujęć percepcyjnych, ale i danych pamięciowych oraz rozumowań. W artykule przedstawiam wachlarz argumentów krytycznych wobec koncepcji Goldmana, ale za zasadniczy uznaję brak podstaw w jego teorii dla akceptacji wiarygodności procesów percepcyjnych.
EN
In the paper, I present one of the most important contemporary attempts of defeating fundamental problems concerning justification in the context of doxastic assumption. Goldman rejects thesis that we cannot take account of anything except insofar we have believes about it, assumption accepted by foundations and coherence theories. Instead of faulty (above mentioned) views, Goldman indicates reliable cognitive processes as perception, memory, and reasoning. In my paper, I present the whole gamut of arguments against Goldman’s theory but as decisive I consider faults on the ground of reliability concerning perception.
Year
Volume
42
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-06-13
Contributors
author
References
 • Audi R., The Structure of Justification, Cambridge 1993.
 • Ayer A., Problem poznania, przeł. E. Konig-Chwedeńczuk, Warszawa 1965.
 • BonJour L., The Structure of Empirical Knowledge, Cambridge 1985.
 • Chisholm R.M., Teoria poznania, przeł. R. Ziemińska, Lublin 1994.
 • Foley R., What’s wrong with Reliabilism?, “Monist” 1985, No. 68.
 • Ginet C., Contra Reliabilism, „Monsit” 1985, No. 68.
 • Goldman A.I., Discrimination and Perceptual Knowledge, [w:] Knowledge and Justification, ed. E. Sosa, Vol. 1, Dartmouth 1994.
 • Goldman A.I., Epistemology and Cognition, Cambridge 1986.
 • Goldman A.I., Knowledge and Justification, ed. E. Sosa, Vol. 1, Darthmouth 1994.
 • Goldman A.I., What is Justified Belief?, [w:] Empirical Knowledge, ed. P. Moser, Rowman–Allanheld 1986.
 • Lehrer K., Theory of Knowledge, Boulder 1990.
 • Moser P.K., Mulder D.H., Trout J.D., The Theory of Knowledge, New York–Oxford 1998.
 • Pollock J.L., Cruz J., Contemporary Theories of Knowledge, Lanham 1999.
 • Szubka T., Analityczna teoria poznania, [w:] Studia metafilozoficzne. Dyscypliny i metody filozofii, red. A.B. Stępień, T. Szubka, Lublin 1993.
 • Windblad D.G., Scepticism and Naturalized Epistemology, “Philosophia” 1989, Vol. 19.
 • Ziemińska R., Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Szczecin 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_i_2017_42_2_89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.