PL EN


2014 | 27 | 2 |
Article title

Zabawy plastyczne jako forma autorehabilitacji dziecka – na przykładzie terapii ręki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od czasu, gdy pedagodzy specjalni coraz większą wagę przywiązują do właściwie pojętej integracji i normalizacji, akcentuje się również konieczność aktywnego udziału osób z niepełnosprawnością w procesie rehabilitacji. Zarówno teoretycy, jak i praktycy podkreślają, że realizacja głównych celów rehabilitacji może mieć miejsce jedynie przy czynnym zaangażowaniu osoby z niepełnosprawnością. Dzięki jej podmiotowemu traktowaniu możliwe jest rozwijanie zdolności do autorehabilitacji i do ponoszenia części odpowiedzialności za skutki prowadzonych terapii. Wczesne angażowanie dziecka, zachęcanie go do podejmowania samodzielnych aktywności o cechach rehabilitacji umożliwia pełen rozwój jego samodzielności i odpowiedzialności. Najlepszą formę autorehabilitacji dziecka stanowi zabawa. W artykule przedstawiono zalety zabaw plastycznych w kontekście autorehabilitacji i na podstawie doświadczeń z pracy specjalistów terapii ręki.
EN
From the time when the special needs educationists are more interested in social inclusion andan idea of normalization, a need of active participating of people with disability in rehabilitationprocess is emphasized. Scientists as well as special needs teachers and therapists stress that animplementation of the main rehabilitation aims is possible only if the disability person is engaged inthis process. Thanks to being active the disabled people can develop their capability to self-directedrehabilitation and to taking the responsibility for the effects of therapy. The child who is engagedin the process of therapy and who is encouraged to being independent has a chance to became selfreliant and responsible. Children games are the best of form of self-directed rehabilitation. In thisarticle the author tries to show the benefits of kids art games usied in hand therapy.
Keywords
PL
EN
Year
Volume
27
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2015-05-14
Contributors
References
 • Cybulska-Piskorek J. (1976), Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Elkonin D. B. (1984), Psychologia zabawy, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Jerzemowski J., Duda B., Orkwiszewska A., Wójtowicz E. (2010), Anatomia człowieka. Narząd ruchu, Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWFiS im. J. Śniadeckiego.
 • Karolak W. (1998), Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka, Łódź: Wydawnictwa CODN.
 • Konieczna E. J. (2007), Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Konturek S. (1998), Fizjologia człowieka, t. IV, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Kosakowski C. (2003), Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Krauze-Sikorska H. (2006), Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Mikrut A. (2009), O autorewalidacji jako efekcie i drodze ku podmiotowości oraz autonomii osoby z niepełnosprawnością, [w:] J. Rottermund (red.), Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Minczakiewicz E. M. (1994), Zabawa manipulacyjna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo i jej wartość diagnostyczna, „Szkoła Specjalna”, 3.
 • Minczakiewicz E. M. (2006), Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 • Obuchowska I. (1993), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa: WSiP.
 • Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2003), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, Warszawa: PWN.
 • Szuman S. (1990), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka, Warszawa: WSiP.
 • Szwed M. (2008), Arteterapia – motywacja do autorehabilitacji, [w:] M. Siemież. T. Siemież (red.), Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Tyborowska K. (1966), Wiek przedszkolny, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2014_27_2_89
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.