PL EN


2016 | 29 | 4 |
Article title

Przejawy mobbingu w środowisku pracy policjantów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest głównie prezentacją wyników badań nad przejawami mobbingu w środowisku pracy policjantów. Autor podjął w nim trudną do obiektywnego rozpoznania problematykę występowania zjawiska mobbingu w środowisku pracy policjantów. Wybór tej kategorii zawodowej w kontekście występowania patologicznych zjawisk w interakcjach międzyludzkich był podyktowany specyfiką pracy i relacji interpersonalnych w zawodzie o wysokim poziomie hierarchizacji oraz napięciem psychicznym i wysoką odpowiedzialnością zawodową, jakie towarzyszą pracy policjantów.
EN
The article is mainly a presentation of the results of research on bullying symptoms in working environment of policemen. The author made a difficult attempt to objectively recognize the problems of the phenomenon of bullying in the workplace of policemen. The choice of this category of profession – additionally in the context of pathological phenomena in human relationships – was dictated by the specifics of work and interpersonal interactions in the profession with high importance of hierarchy, strong mental tensions and heavy professional responsibility that accompanies police work.
Year
Volume
29
Issue
4
Physical description
Dates
published
2016
online
2017-06-28
Contributors
References
 • Bechowska-Gebhart A., Stalewski T. (2004), Mobbing: patologia zarządzania personelem, Warszawa: Difin.
 • Chakowski M. (2004), Mobbing. Prawne ujęcie problemu, „Biuletyn Koła Naukowego Prawa Pracy WPiA UW”, nr 1.
 • Dambach K.E. (2003), Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej?, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Delikowska K. (2005), Konferencje naukowe: „Samozatrudnienie – uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych”, 30 czerwca 2004 r., „Mobbing”, 26 października 2004 r., Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Hirigoyen M.F. (2003), Molestowanie w pracy, Poznań: W drodze.
 • Kłos B. (2002), Mobbing, „Kancelaria Sejmu – Biuro Studiów i Ekspertyz”, nr 941.
 • Kmiecik-Baran K., Cieślak W. (2011), Bez zgody na przemoc – w szkole i pracy, Gdańsk: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.
 • Kodeks pracy (Dz.U. 2003, nr 213, poz. 2081).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 • Kratz H.J. (2007), Mobbing. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie, Gliwice: Helion.
 • Lankamer-Prasołek A., Ciborski P., Minga U. (2005), Mobbing w szkolnictwie, Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Marciniak J. (2004), Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji, Ostrołęka: „Alpha Pro”.
 • Matuszyński W. (2004), Źródła i sposoby przezwyciężania mobbingu w organizacji, Łódź: Krajowe Stowarzyszenie Antymobingowe Oddział w Łodzi.
 • Ogińska-Bulik N. (2003), Stres zawodowy u policjantów. Źródła – konsekwencje – zapobieganie, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 • Warecki W., Warecki M. (2005), Słowo o mobbingu – czyli jak sobie radzić z dręczycielem?, Warszawa: Poltext.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2016_29_4_115
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.