PL EN


2013 | 5 |
Article title

Co się kryje za kulisami przekładu dialogów Platona i książki „Uczeń Twardowskiego”?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie analizy fragmentów listów Władysława Witwickiego i jego komentarzy do Platońskich dialogów dokonuję opisu stosowanych przez niego technik manipulacyjnych. Jednocześnie sugeruję, że Andrzej Nowicki, traktujący swego nauczyciela – Witwickiego – jako istotnie modulującego jego osobowość, przejął i wykorzystał te techniki w książce „Uczeń Twardowskiego”.
DE
Aufgrund der Analyse von Fragmenten der Briefe von Władyslaw Witwicki und seiner Kommentare zu Platonischen Dialogen stelle ich die von ihm angewandten Manipulationstechniken dar. Zugleich lege ich nahe, dass Andrzej Nowicki, der seinen Lehrer – Witwicki – als einen tatsächlich seine Persönlichkeit modellierenden Menschen behandelte, diese Techniken übernahm und in seinem Buch „Der Schüler von Twardowski“ benutzte.
EN
On the basis of the excerpts from Władysław Witwicki’s letters and commentaries on Plato’s dialogues, the manipulation techniques which he had employed are described. Simultaneously, this paper suggests that Andrzej Nowicki, who treated his teacher Witwicki as someone who made a great impact on his personality, adopted and used these techniques in his book Twardowski’s Pupil.
Year
Issue
5
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-07
Contributors
author
References
  • Brak bibliografii
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2013_5_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.