PL EN


2017 | 23 |
Article title

Tożsamość osobowa (jedna jaźń czy sekwencja następujących po sobie jaźni), czyli co filozof może powiedzieć poecie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule rozważam problem tożsamości osobowej w perspektywie psychologicznej Dereka Parfita. Wychodząc od intuicji obecnych w literaturze (M. Proust, A. Sołżenicyn), pokazuję, że brak łączności psychologicznej nie musi pociągać za sobą utraty tożsamości, a może być opisywany jako sukcesja następujących po sobie jaźni. Akcentuję jednak, że seria jaźni nie jest stanowiskiem ontologicznym, lecz sposobem opisu zróżnicowanych stopni łączności psychologicznych.
DE
Im Artikel wird das Problem der personalen Identität aus psychologischer Perspektive bei Derek Parfit betrachtet. Indem ich von den in der Literatur vorhandenen Vorahnungen (M. Proust, A. Solschenizyn) ausgehe, zeige ich, dass der Mangel an psychologischer Verbindung nicht den Identitätsverlust nach sich ziehen muss, sondern als eine Nachfolge der aufeinander folgenden Ich-Identitäten dargestellt werden kann. Dabei wird jedoch hervorgehoben, dass die Sequenz der Identitäten kein ontologischer Standpunkt ist, sondern eine Darstellungsweise der differenzierten Stufen der psychologischen Verbindungen.
EN
Examined is the notion of personal identity from the psychological perspective of Derek Parfit. Referring to the perception of intuition found in literature ( in works by M. Proust, A. Solzhenitsyn) the author concludes that the lack of psychological connections does not necessarily lead to loss of identity and can be described as a sequence of consecutive egos. He points out, however, that a series of the egos does not constitute an ontological position but is a way of describing versatile degrees of psychological links.
Year
Issue
23
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-15
Contributors
References
 • „An Interview with Derek Parfit.” Cogito 9, nr 2 (1995): 115–125.
 • Belzer Marvin. „Self-Conception and Personal Identity: Revisiting Parfit and Lewis with an Eye on the Grip of the Unity Reaction.” W: Personal Identity, ed.by Ellen Frankel Paul, Fred D. Miller Jr., Jefferey Paul, 126–164. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 • Bremer, Józef. „Jaźń i tożsamość osobowa”. W: Przewodnik po filozofii umysłu, red. Marcin Miłkowski i Robert Poczobut, 427–462. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2012.
 • Bremer, Józef. Osoba-fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych. Kraków: Aureus, 2007.
 • Diogenes Laertios. Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Tłum. Irena Krońska. Warszawa: PWN, 1988.
 • Dennett, Daniel C. Conditions of Personhood.” W: The Identities of Persons, ed. by Amélie. Oksenberg-Rorty, 175–198. Berkeley: University of California Press, 1976.
 • Descombes, Vincent. Rozterki tożsamości. Tłum. Michał Krzykawski. Warszawa: Kurhaus, 2013.
 • Górnicka-Kalinowska, Janina. Tożsamość, wola, działania moralne. Warszawa: WN Semper, 2012.
 • Kind, Amy. Persons and Personal Identity. Cambridge: Polity Press, 2015.
 • Korsgaard, Christine M. „Personal Identity and the Unity of Agency: A Kantian Response to Parfit”. W: Personal Identity, ed. by John Baresi and Raymond Martin, 168–183. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003.
 • Locke, John. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1. Tłum Bolesław J. Gawecki. Warszawa: PWN, 1955.
 • Mohapatra, Prafulla K., Personal Identity. Cuttack: Santos Publications, 1983.
 • Nagel, Thomas. Widok znikąd. Tłum. Cezary Cieśliński. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.
 • Parfit, Derek. „Lewis, Perry, and What Matters.” W: The Identities of Persons, ed. by Amélie Oksenberg-Rorty, 91–107. Berkeley: University of California Press, 1976.
 • Parfit, Derek. Racje i osoby. Tłum. Witold M. Henszel i Michał Warchala. Warszawa: PWN, 2012.
 • Parfit, Derek. „Summary of discussion.” Synthese 53, nr 2 (1982): 251–256.
 • Parfit, Derek. „Tożsamość osobowa.” Tłum. Renata Wieczorek. W: Filozofia podmiotu, red. Janina Górnicka-Kalinowska, 65–91. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.
 • Parfit, Derek, „Uwagi na temat Doniosłości tożsamości osobowej.” Tłum. Renata Wieczorek. W: Filozofia podmiotu, red. Janina Górnicka-Kalinowska, 159–168. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.
 • Penelhum, Terence „Doniosłość tożsamości osobowej.” Tłum. Renata Wieczorek. W: Filozofia podmiotu, red. J. Górnicka-Kalinowska, 137–150. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2001.
 • Proust, Marcel. Nie ma Albertyny. Tłum. Maciej Żurowski. Warszawa: PIW, 1965.
 • Proust, Marcel. W cieniu zakwitających dziewcząt. Tłum. Tadeusz Boy-Żeleński. Warszawa: PIW, 1965.
 • Shoemaker, Sydney i Richard Swinburne. Personal Idenitity. Oxford: Basil Blackwell, 1984.
 • Shoemaker, David W. „Utilitarianism and Personal Identity.” The Journal of Value Inquiry” 33, nr 2 (1999):183–199.
 • Sołżenicyn, Aleksander. Krąg pierwszy. Tłum. Jerzy Pomianowski. Poznań: Rebis, 2011.
 • Stoiński, Andrzej. Tożsamość a moralność w świetle koncepcji Dereka Parfita. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2013.
 • Zięba, Włodzimierz. „Abdykacja króla, powrót banity. Garstka uwag o relacji filozofia/literatura.” W: Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii, red. Agnieszka Iskra-Paczkowska, Stanisław Gałkowski i Marek Stanisz, 128–137. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_kw_2017_23_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.