PL EN


2013 | 32 |
Article title

Nawyki żywieniowe dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Presented article concentrates on analyses eating habits of children with SID (sensory integration disorders). This analyses starts from definitions and terms used in discussion about eating habits. Next part shows a theory of Sensory Integration and process of using the senses very important in eating habits. Conclusions from analyses apply to specific eating habits preferred by the children with SID.
PL
Praca koncentruje się na analizie nawyków żywieniowych dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Analiza rozpoczyna się od przedstawienia pojęć i definicji dotyczących zachowań i nawykówżywieniowych. Następnie ukazana jest w ogólnym zarysie teoria integracji sensorycznej wraz z analizą zmysłów, które mają szczególne znaczenie w procesie odżywiania. Wnioski wynikające z analizy dotycząspecyficznych zachowań i nawyków żywieniowych u dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Słowa kluczowe: nawyki żywieniowe, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej.
Year
Volume
32
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-09
Contributors
References
 • Ayres A. J. (1989). Sensory Integration and the child. California.
 • Dunn W. (2007). Supporting children to participate successfully in everyday life by using sensory processing knowledge. Infants and Young Children, vol. 20, no. 2, s. 85.
 • Eliot L. (2003). Co tam się dzieje? Poznań.
 • Gertig H., Przysławski J. (2006). Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. Warszawa.
 • Heszen Niejodek I., Wrześniewski K. (2000). Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. W: J. Strelau (red.). Psychologia, Gdańsk.
 • Jaśkowski P. (2009). Neuronauka poznawcza. Warszawa.
 • Koziol L. F., Budding D. E., Chidekel D. (2011). Sensory integration, sensory processing and sensory modulation disorders: putative functional neuroanatomic underpinnings. Published
 • online. Cerebellum. Springer Science.
 • Maas V. F. (2007). Integracja sensoryczna a neuronauka. Od narodzin do starości. Warszawa.
 • Maas V. F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Warszawa.
 • Syrek E., Borucka-Sitkiewicz K. (2009). Edukacja zdrowotna. Warszawa.
 • Szczygieł B.(red.) (2011). Niedożywienie związane z chorobą. Warszawa.
 • Szewczyński J., Skrodzka Z. (1995). Higiena żywienia. Warszawa.
 • Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna.Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2013_32_0_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.