PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Wstęp

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-15
Contributors
References
  • Krzychała S., 2010, Czy polska szkoła jest już „przystosowana” do działania w stanie niekończących się reform? W: J. Szomburg, P. Zbieranek (red.), Edukacja dla rozwoju. Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 49–53.
  • Lacey C., 1992, Edukacja krytyczna i konstruktywna. W: Z. Kwieciński (red.), Nie¬obecne dyskursy, cz.2, 99–110.
  • Mańska J., 2014, Wczesna edukacja dzieci w Polsce jako element polityki społecznej. „Zeszyty Pracy Socjalnej”, 19, 105–12.
  • Juszczyk S., 2011, Polska rzeczywistość edukacyjna w sytuacji zmiany społecznej. W: S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Budnik (red.), Pedagogika przedszkolna i wczesnosz¬kolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej. Studia – rozprawy – praktyka [pozyskano z: www.wsb.edu.pl/container/Biblioteka%20WSb/peda¬gogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna.pdf, dostęp: 5.09.2017].
  • Zając B., Madziara A., Żmijewska A., Zając B., 2015, Kluczowe problemy współcze¬snej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Modele i rozwią¬zania metodyczne. Skierniewice, Wydawnictwo WSEHSK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_lrp_2017_36_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.