PL EN


2017 | 6 |
Article title

Езиковите тревоги на Константин Мутафов – един български интелектуалец от началото на XX век

Content
Title variants
Languages of publication
BG
Abstracts
EN
The report reveals key stances of Bulgarian writer Konstantin Mutafov (1879–1946), who worked actively during the first decades of the 20th century, regarding the purity of the spoken and written literary language in the context of various polemics about its development and codification through a sequence of language reforms. Today, at the beginning of the 21st century, the language again needs a similar considerate approach, care and protection in the name of the assertion of the national identity in the modern complicated conditions of language communication.
PL
W artykule omówiono najistotniejsze poglądy pisarza bułgarskiego Konstantina Mutafova (1879–1946), działającego aktywnie w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, na temat poprawności odmiany mówionej i literackiej języka bułgarskiego w kontekście toczącej się polemiki na temat jego standaryzacji i kodyfikacji poprzez wprowadzanie szeregu reform językowych. Również obecnie, na początku XXI wieku, język bułgarski wymaga nadal troski, opieki i ochrony, jako element tożsamości narodowej, we współczesnych skomplikowanych warunkach komunikacji językowej.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-01-10
Contributors
References
  • Андрейчин 1986: Андрейчин, Л. Из историята на нашето езиково строителство. София: НП, 1986.
  • Мутафов 1925: Мутафов, К. Въпроси на театъра. Сцена и език. – Българска мисъл. София, кн. 4–5, 1925, 469–474.
  • Мутафов 1934: Мутафов, К. Градиво за български речник. – Родна реч, София, кн. 1, 1934, 131–138.
  • Мутафов 1935: Мутафов, К. Българска ли е думата „снедово“ или „снедови“. – Родна реч, София, кн. 1, 1935, 105–106.
  • Мутафов 1936: Мутафов, К. Езикови безпътици. – Родна реч, София, кн. 1, 1936, 129–132.
  • Мутафов 1937: Мутафов, К. Езикови безпътици. – Родна реч, София, кн. 1, 1937/1938, 64–66; 116–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_zcm_2017_6_158
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.