PL EN


2016 | 4 | 324 |
Article title

Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Analysis of Inflationary Shock Results for Polish Economy with the Usage of DSGE Model
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of study was to analyze a reaction of polish economy for inflationary shock. Study concerned Polish economy from 1998 to 2013. A New Keynesian DSGE model for closed economy was employed. Different levels of autoregression of shocks were also checked. Reaction of variables was illustrated with a usage of impulse response functions (IRF). Results show that as level of autocorrelation of inflationary shock rises, the magnitude and time of returning to steady-state increases.
PL
Celem przeprowadzonego badania było zbadanie reakcji gospodarki na szok inflacyjny. Autor wykorzystał w tym celu nowokeynesistowski model DSGE dla gospodarki zamkniętej. Badanie dotyczyło gospodarki Polski w latach 1998–2013. W artykule zbadano reakcję zmiennych makroekonomicznych na szok inflacyjny o różnym stopniu autokorelacji. Reakcja zmiennych na szoki zilustrowana została za pomocą funkcji odpowiedzi na impuls (IRF). Otrzymane wyniki wskazują na wzrost zarówno siły reakcji zmiennych, jak i czasu ich powrotu do równowagi na skutek zwiększania się persystencji szoku inflacyjnego. 
Year
Volume
4
Issue
324
Physical description
Dates
published
2017-02-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_324_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.