PL EN


2017 | 5 | 331 | 51-70
Article title

Zarządzanie agencjami ratingowymi – zmodyfikowany model „emitent płaci”

Content
Title variants
EN
Management of Credit Rating Agencies – Modified “Issuer‑Pays” Model
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The basic goal of the article is analyse the current regulations about credit rating agency and their activity in European Union and United States and answer the question which one the issuer or investor paid credit rating model is better, as a result building the own credit rating management model. It has been made a literature review abut actual models of risk management. Then are presented the current trends and propositions of changes in regulations. There have been described models: “issuer pays” and “investor pays” and introduced the original model management agency, taking into account the rating of four players, namely: the investor, issuer, rating agency and supervisory institutions. It has been put the following hypothesis: The introduction of regulations on credit rating agencies and credit ratings, improve the social welfare and the quality of the presented notes.
PL
Celem artykułu jest analiza aktualnych przepisów regulujących działalność agencji ratingowych stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych, a także odpowiedź na pytanie, który z modeli: „emitent płaci” czy „inwestor płaci” jest lepszy z punktu widzenia funkcjonowania rynku finansowego i w związku z tym zbudowanie autorskiego modelu zarządzania agencją ratingową. Dokonano również przeglądu literatury dotyczącej aktualnych modeli zarządzania ryzykiem. Następnie zaprezentowano bieżące trendy i propozycje zmian w przepisach. Opisano modele „emitent płaci” i „inwestor płaci” oraz przedstawiono autorski model zarządzania agencja ratingową przy uwzględnieniu czterech graczy, a mianowicie: inwestora, emitenta, agencji ratingowej oraz instytucji nadzorczej. Postawiono hipotezę badawczą, że wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących agencji ratingowych oraz credit ratingów poprawia wypłatę społeczną oraz podnosi jakość prezentowanych not.
Year
Volume
5
Issue
331
Pages
51-70
Physical description
Dates
published
2018-01-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_331_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.