PL EN


2018 | 4 | 336 | 7-22
Article title

The Application of Bühlmann‑Straub Model with Data Correction for the Estimation of Net Premium Rates in Bonus‑Malus Systems of the Motor Third Liability Insurance

Content
Title variants
PL
Zastosowanie modelu Bülmanna‑Strauba z korektą danych do estymacji stawek składki netto w systemach bonus‑malus ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Jednym z elementów procesu taryfikacji w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest system bonus‑malus. Uwzględnia on w składce „szkodowość” ubezpieczonego przez zwyżki i zniżki składki bazowej, nazywane stawkami składki netto. Celem artykułu jest zaproponowanie metody estymacji stawek składki netto w klasach bonus‑malus portfela ubezpieczeń komunikacyjnych OC osób fizycznych. Do szacowania składki wykorzystano model Bülmanna‑Strauba. W celu poprawy wiarygodności oszacowanych stawek składki dokonano korekty danych w klasach ze zwyżką składki. Przykład zastosowania metody zaprezentowano na podstawie danych uzyskanych z jednego z towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonujących na polskim rynku, które zastrzegło sobie anonimowość.
EN
One of the elements used in the process of tariff calculation of premiums in motor liability insurance is a bonus‑malus system. This systems takes into account the “claims ratio” by means of increases and discounts of the base premium called net premium rates. The aim of this work is to propose an estimation method of the net premium rates in the bonus‑malus classes of the motor third‑party liability insurance portfolio of individuals. The Bühlmann‑Straub model was used for the premium estimation. In order to improve the credibility of the estimated premium rates, a data correction in the classes with premium increase was preformed. An example of the application of the new method is presented based on the data obtained from one of the insurance companies operating on the Polish market, which has reserved the right to stay anonymous.
Year
Volume
4
Issue
336
Pages
7-22
Physical description
Dates
published
2018-09-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_336_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.