PL EN


2019 | 4 | 343 | 137-157
Article title

The Impact of Trade Liquidity on the Rates of Return from Emerging Market Shares Based on the Example of Poland, Austria and Hungary

Content
Title variants
PL
Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji na rynkach wschodzących na przykładzie Polski, Austrii i Węgier
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Płynność aktywów na rynku kapitałowym rozumiana jest przez inwestorów jako łatwość, z jaką dany rodzaj aktywów można zamienić na środki pieniężne, czyli mówiąc najprościej – sprzedać. Płynność obrotu miała zawsze istotne znaczenie dla praktyków działających na rynkach kapitałowych, chociaż w początkowej fazie rozwoju współczesnych finansów nie była w należytym stopniu rozważana na gruncie teorii. Sytuacja ta zmieniła się w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to zaczęto w sposób sformalizowany analizować zagadnienie płynności na rynku finansowym. Badania przedstawione w artykule są kontynuacją analiz prowadzonych na całym świecie, a głównie na najbardziej rozwiniętym rynku kapitałowym w Stanach Zjednoczonych. Metodyka zaproponowana przez Datara, Naika i Radcliffe’a w pracy Liquidity and Stock Returns: An Alternative Test, ze względu na specyfikę rynków wschodzących: małą liczbę notowanych spółek, krótkie szeregi czasowe, występowanie problemów związanych z małą aktywnością inwestorów na rynku czy brak łatwego dostępu do informacji i danych rynkowych, musi zostać odpowiednio zmodyfikowana i dostosowana do posiadanych danych pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, giełdy w Wiedniu oraz giełdy w Budapeszcie.
EN
In relation to assets, liquidity generally relates to the ease by which an asset can be sold immediately after purchase without incurring losses of any kind. These losses could be due to price changes or various transaction costs. This can be seen with respect to various instruments (such as stocks or futures contracts), market segments, or even entire exchanges. The importance of liquidity has been acknowledged a long time ago. A considerable number of studies have investigated stock liquidity, providing evidence that more illiquid stocks have higher returns, which may be deemed an “illiquidity premium”. This paper examines various factors which have an effect on liquidity by presenting the results of research concerning relations between liquidity and stock returns on the Warsaw Stock Exchange (WSE), the Budapest Stock Exchange (BSE) and the Vienna Stock Exchange (VSE). The main objective of the study is to determine whether there is a statistically significant relationship between the trading liquidity of the shares and the evolution of the rate of return on these shares. The applied research methodology is similar to that described by Datar, Naik and Radcliffe in their work “Liquidity and Stock Returns: An Alternative Test”.
Year
Volume
4
Issue
343
Pages
137-157
Physical description
Dates
published
2019-09-13
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6018_343_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.