PL EN


2017 | 81 |
Article title

Dobro małżonków jako przedmiot symulacji zgody małżeńskiej

Content
Title variants
EN
The good of spouses as object of simulation of the marriage consent
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Code of Canon Law of 1983 classifies the reasons for marriage invalidity in three different categories: diriment impediments, defects in matrimonial consent and a lack or a defect of the canon form. In 1101 § 2 the Code of Canon Law enumerates different forms of simulations among different defects in matrimonial consent. Simulation signifies that a person contracting marriage expresses a marital agreement merely on the surface, excluding in reality through a positive act of the will the marriage itself or its essential element or an essential quality of the marriage. The present article is an attempt to look at the relation existing between the validity of marriage and the exclusion of the good of spouses, with the consideration of the object of the simulation form and the ways of delivering proof of it.
PL
Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r. definiuje trzy grupy przyczyn stwierdzenia nieważności małżeństwa: przeszkody zrywające, wady zgody małżeńskiej i wady formy kanonicznej. Pośród różnych wad zgody małżeńskiej w kan. 1101 § 2 KPK Prawodawca wymienia różne formy symulacji. Symulacja oznacza, że kontrahent zawiera małżeństwo jedynie zewnętrznie, wykluczając małżeństwo jako takie lub jakiś jego istotny element lub przymiot. Niniejszy artykuł stanowi próbę określenia jednej z form symulacji częściowej, określanej jako wykluczenie dobra małżonków, z uwzględnieniem sposobu jego dowodzenia.
Year
Volume
81
Physical description
Dates
published
2017-12-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0208-6069_81_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.