PL EN


2019 | 26 | 245-257
Article title

Wzorzec struktury charakterystyki postaci i jego realizacje w pracach obcokrajowców uczących się języka polskiego na poziomie A2

Content
Title variants
EN
The structure of descriptive essay about a person and its realization in compositions written by students learning Polish as a foreign language at the A2 level
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article reflects on the text-based issues connected with producing chosen written forms in Polish as a foreign language classroom. It discusses the structure of a composition describing one’s friend written by students who learn Polish in the School of Polish for Foreigners at the University of Lodz. The article shows the global structure of these forms, their division, text delimitation and the use of metatext. It also analyses the degree of students’ mastery of the new composition skills that had been acquired in writing classes. It gives some examples of exercises, which are useful in teaching the structure of the descriptive essay about a person.
PL
Artykuł podejmuje pewne zagadnienia tekstowe związane z produkcją form pisemnych na lekcjach języka polskiego jako obcego. Jest próbą analizy kompozycji charakterystyk przyjaciela pisanych przez słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ. Ukazuje globalną strukturę tych prac, ich podziały formalne, delimitację tekstu oraz użycie wypowiedzi metatekstowych. Bada ponadto stopień opanowania przez studentów treści nauczania, które nabyli podczas zajęć omawiających technikę pisania charakterystyki bezpośredniej. Podaje przykłady ćwiczeń dydaktycznych przydatnych cudzoziemcom w prawidłowej realizacji wzorca omawianej formy pisemnej.
Year
Issue
26
Pages
245-257
Physical description
Dates
published
2019-12-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_0860-6587_26_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.