PL EN


2018 | 21 | 20-31
Article title

Internationalization process on the example of LVMH

Content
Title variants
PL
Proces internacjonalizacji firmy na przykładzie LVMH
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Proces internacjonalizacji jest często stosowany przez firmy chcące zwiększyć obszar działalności. Może być rozumiany zarówno jako wejście na nowe rynki za pomocą np. jont-venture, jak i sprzedawanie produktów na rynkach zagranicznych. Istnieją dwa konwencjonalne modele internacjonalizacji: model uppsalski oraz modele oparte na innowacji. Oprócz nich możemy wyróżnić model sieciowy czy też born-global. LVMH jest międzynarodowym konglomeratem dóbr luksusowych, który od początku swojego istnienia wykorzystywał internacjonalizację do wchodzenia na nowe rynki i powiększania zakresu działalności. Teraz aktywność LVMH skupia się głównie na przejmowaniu nowych firm oraz na wchodzeniu na nowe rynki w Azji ze szczególnym uwzględnieniem rynku chińskiego. Dla firm z branży dóbr luksusowych internacjonalizacja jest czymś naturalnym, jednak w przypadku takich firm większy nacisk kładziony jest np. na lokalizację sklepów oraz ich wystrój czy na personalizację produktów, jak również na przystosowanie produktów do potrzeb lokalnego rynku. Artykuł przedstawia pokrótce proces internacjonalizacji na przykładzie LVMH na rynku azjatyckim, ze szczególnym uwzględnieniem chińskiego rynku dóbr luksusowych. Głównymi metodami badań użytymi na potrzeby artykułu są studia literaturowe oraz studium przypadku.
EN
Internationalization is a process commonly used by companies to expand their business. It can be understood as entering new foreign markets by using different methods such as joint-venture, greenfield investments, but also simply selling the products abroad. There are two main models of internationalization: the Uppsala model and models based on innovation. LVMH is an international luxury goods conglomerate that since the beginning of its existence has used internationalization as a way of entering new markets and expanding its businesses even more. Now, their activities are mainly acquiring new firms, entering new markets, especially in Asia, with special attention paid to China. Internationalization for the luxury goods company is something natural, but more attention is paid to details such as shop location, the interior design of the shops, the customization of products and adjusting them to local market needs. The goal of this article is to briefly present the internationalization phenomenon and show it on the example of LVMH on the Asian market, with special attention paid to the Chinese luxury market. The main research methods used for this article are a literature study and a case study.  
Year
Issue
21
Pages
20-31
Physical description
Dates
published
2018-05-15
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2082-4440_21_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.