PL EN


2018 | 7 | 163-176
Article title

Kategorie reprezentacji i cielesności w wierszu „Z dłońmi tak splecionymi…” Bolesława Leśmiana

Content
Title variants
EN
Categories of representation and carnality in the poem „Z dłońmi tak splecionymi…” (With your hands clasped…) by Bolesław Leśmian
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Bolesław Leśmian’s poem *** [Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc, spała…] (With your hands clasped as if you slept kneeling) is analyzed with regard to the categories of carnality and representation, paying attention to the issue of rhythm. The author examines “significance”, traces the occurrence of transversal reflections and researches the logical and rhetorical structure which reveals its dynamic character and spatiality in the form of DNA chain links. The interpretation of the phonological layer of the text brings to mind somatic experiencing of reading the lyric poem, and consequently the way in which Leśmian’s the subject establishes contact with the reader.  
PL
Autor rozpatruje wiersz Bolesława Leśmiana *** [Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc, spała…] pod względem kategorii cielesności i reprezentacji, skupiając uwagę na zagadnieniu rytmu. Analizuje „znaczącość”, śledzi występowanie transwersalnych odbić, bada logiczną oraz retoryczną strukturę, która odsłania swoją dynamiczność oraz przestrzenność pod postacią ogniw łańcucha DNA. Interpretacja fonologicznej powłoki tekstu uzmysławia somatyczne doświadczenie lektury liryku, a tym samym sposób, w jaki Leśmianowski podmiot nawiązuje kontakt z czytelnikiem.  
Year
Issue
7
Pages
163-176
Physical description
Dates
published
2020-01-07
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_18778_2299-7458_07_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.