PL EN


2018 | 2 | 11 | 11-24
Article title

Multimedia in pre-school education

Content
Title variants
PL
Multimedia in pre-school education
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autorzy artykułu podejmują refleksję naukową nad wykorzysta-niem multimediów w edukacji przedszkolnej. Na podstawie przykładu Szkoły Podstawowej z Jednostkami Przedszkolnymi nr 26 w Dąbrowie Górniczej przed-stawiają zalety korzystania z tablicy interaktywnej podczas zajęć. Relacjonują wyniki badań własnych, przeprowadzonych wśród nauczycieli przedszkolnych. Wskazują także na nieuchronność korzystania z multimediów w procesie peda-gogiczno-dydaktycznym.
EN
The authors of the article undertake an academic reflection on using the multimedia in pre-school education. On the bases of the example of the 26th Prima-ry School with Pre-school Units in Dąbrowa Górnicza, the advantages of using the interactive board during classes have been presented. The results of the Authors’ own research carried out among pre-school teachers, have been presented. The inevitabi-lity of using the multimedia in the pedagogic-didactic process has been pointed out.
Year
Volume
2
Issue
11
Pages
11-24
Physical description
Dates
published
2018-09-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_19265_kp_2018_11-24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.