Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3 | 65-88

Article title

Luki konstrukcyjne w prawie ochrony środowiska - wykładnia i stosowanie

Authors

Content

Title variants

EN
Structural gaps in environmental law – interpretation and application

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prawo ochrony środowiska wykazuje daleko idącą specyfikę jeśli chodzi o przedmiot regulacji, a tym samym – specyfikę regulującej go materii ustawowej. Nasilającą się tendencją jest nie tylko mnogość regulacji podustawowej, ale i zjawisko zaniechania legislacyjnego polegające na niewydaniu obligatoryjnych rozporządzeń wykonawczych. Celem pracy jest ocena możliwości zastosowania analogii jako metody stosowania/wykładni prawa w przypadku braku regulacji podustawowej, określenia warunków dopuszczalności jej zastosowania oraz możliwych skutków takiej analogii. W opracowaniu ujęto także propozycję interpretacji prawa w przypadku niedopuszczalności zastosowania analogii, tj. interpretacji  wątpliwości co do treści normy prawnej na rzecz strony.
EN
Environmental protection law shows far-reaching specificity as regards the subject of regulation, and thus – the specificity of the statutory matter that regulates it. The increasing tendency is not only the multiplicity of sub-statutory regulation, but also the phenomenon of legislative omission consisting in the failure to issue mandatory regulations. The aim of the work is to assess the applicability of analogy as a method of applying/interpreting the law in the absence of statutory regulation, determining the conditions of admissibility of its application and the possible effects of such analogy. The study also includes a proposal to interpret the law in the case of inadmissibility of the analogy, i.e. interpretation of doubts as to the content of the legal norm for the benefit of the party.        

Publisher

Year

Issue

3

Pages

65-88

Physical description

Dates

published
2018-09-09

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_sp_4591
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.