Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 23 | 187-196

Article title

Międzynarodowe Spotkania Performance and Body w Galerii Labirynt w 1978 roku. Próba Rekonstrukcji i Typologii Prezentowanych Akcji

Authors

Content

Title variants

EN
International Meeting Performance and Body at the Labirynt Gallery in 1978. An Attempt at a Reconstruction and Typology of the Presented Actions

Languages of publication

Abstracts

EN
The International Meeting of Artists Performance and Body at the Labirynt Gallery in Lublin in 1978 was an important event for the discourse on performance art and the creation of the formula of action art festivals in Poland. Despite its importance, it has not yet been scientifically analysed. This article is based on a MA thesis which is the first attempt to reconstruct these events and actions, describing the artists who came to the festival, as well as mapping the international contacts that led to the invitation of the most important performers from Eastern and Western Europe. The actions were put into the broad context of trends and themes in the performance art of the seventies - divided into three main parts about body art and transgressive art, politically and socially engaged performance art and the use of media in action art.
PL
Międzynarodowe Spotkania Artystów „Performance and Body” w Galerii Labirynt w Lublinie w 1978 roku były wydarzeniem kluczowym dla dyskursu sztuki performance oraz kształtowania się formuły festiwalu sztuki akcji w Polsce. Mimo swojego znaczenia nie zostały jeszcze opracowane naukowo. Artykuł powstał na bazie pracy magisterskiej, która stanowi próbę rekonstrukcji wydarzeń, akcji, opisana artystów przybyłych na festiwal, a także mapowania kontaktów międzynarodowych, które doprowadziły do zaproszenia najważniejszych performerów z Europy Wschodniej i Zachodniej do Lublina. Akcje zostały wpisane w szeroki kontekst tendencji i tematyk w sztuce performance lat siedemdziesiątych: body artu i sztuki transgresywnej, performance zaangażowany oraz nowe media w sztuce akcji.

Year

Issue

23

Pages

187-196

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

  • Uniwersytet Warszawski

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32020_ARTandDOC_23_2020_22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.