Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 10 (13) | 399-414

Article title

„Negocjowanie znaczeń” − Gomulicki tłumaczy Niekrasowa

Content

Title variants

EN
“Negotiating Meanings” − Gomulicki Translates Nekrasov

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono problem tłumaczenia jako konfliktu między tekstem źródłowym a przekładem. Korzystając z kategorii wypracowanych we współczesnych badaniach translatorskich, autorka stara się pokazać wszystkie trudności pojawiające się podczas tłumaczenia. Głównym przedmiotem zainteresowania jest polski przekład jednego z wierszy rosyjskiego poety Niekrasowa, Kolej żelazna, z 1874 roku. W artykule przekład jest traktowany jako proces negocjacji znaczeń między tekstem źródłowym a jego tłumaczeniami.
EN
The article discusses the problem of translation as a conflict between the original text and its translation. Using the categories that were worked out in the contemporary translation studies, the author tries to show all the difficulties that appear during the process of interpretation. The main object of interest is a Polish translation of one of the poems of the Russian poet Nekrasov − “Kolej żelazna” [“Railway”], written in 1874. In the article, translation is treated as a process of negotiating meanings between the original text and its translations.

Year

Issue

Pages

399-414

Physical description

Dates

published
2020-04-26

Contributors

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_32798_pflit_582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.