PL EN


2020 | 19 | 124-136
Article title

Personal and social competences of technical secondary school students in the context of employers

Content
Title variants
PL
Kompetencje personalne i społeczne uczniów technikum w kontekście potrzeb pracodawców
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje oczekiwania pracodawców wobec pracowników w kontekście pożądanych kompetencji, jak również przedstawia prognozy zawodów deficytowych na rynku pracy. Przybliżono kompetencje personalne i społeczne uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (na przykładzie zawodu technik informatyk i technik hotelarstwa). Zaprezentowano opinię nauczycieli przedmiotów zawodowych na temat cech, w jakie chcieliby wyposażyć ucznia na dalszą drogę zawodową.
EN
The article presents the employers’ expectations for employees in the context of desirable competences, as well as forecasts of professions in short supply on the labour market. Personal and social competences of students of schools providing vocational education (on the example of IT technician and hotel technician professions) are approximated. It presents the opinion of teachers of vocational subjects on the characteristics that they would like to equip students for further professional careers.
Year
Issue
19
Pages
124-136
Physical description
Dates
published
2020-10-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34767_SZP_2020_01_08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.