PL EN


2018 | 12 | 1 | 260-274
Article title

Portret socjologiczny generalicji Wojska Polskiego po wstąpieniu Polski do NATO. Wybrane zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Sociological Portrait of Polish Army Generals After Polish Accession to the NATO. Selected Aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents selected results of sociological doctoral dissertations concerning changes in the elements of the portrait of the Polish Army generals after the accession of Poland in 1999 to the North Atlantic Treaty Organization. In the article there are issues related to the origins of the service of Polish army generals, reasons for leaving the army and further professional activities of the generals.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki socjologicznych badań doktorskich, dotyczących zmian w elementach portretu generalicji Wojska Polskiego po przystąpieniu Polski w 1999 roku do Paktu Północnoatlantyckiego. W artykule zamieszczono zagadnienia związane z: początkami służby generałów WP, przyczynami odejścia z wojska, dalszą aktywność zawodową generałów.
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
260-274
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_rbm_2018_1_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.