PL EN


2012 | 1 |
Article title

Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje

Content
Title variants
EN
From Helping to Hurting in Counselling. Two Narratives
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka porusza kwestię nieformalnego poradnictwa w relacji koleżeńskiej. Do opisu tego zagadnienia wykorzystuje dwie narracje, będące przekazami medialnymi (telewizyjnym i internetowym). Jedna z nich pochodzi z filmu animowanego dla dzieci i opowiada o sposobie organizowania koleżeńskiej pomocy. Druga natomiast to internetowa komunikacja, która miała miejsce na jednym z forów dyskusyjnych. Stały się one inspiracją do poradoznawczej refleksji oraz zrodziły pytania o jakość i znaczenie nieprofesjonalnego poradnictwa. W sposób niezamierzony stały się również formą zobrazowania tego, co nazywane zostało poradnictwem o charakterze przemocowym. Dokonując interpretacji i opisu tego rodzaju poradnictwa autorka wykorzystała metodę analizy tekstu w dyskursie medialnym.
EN
The article discusses informal counselling in friendly relationships. Two narratives borrowed from the media (television and the Internet) are used to illustrate the phenomenon. One of them, an animated film for children, depicts a way of organizing friendly assistance. The other one is an episode from an Internet discussion forum. They trigger reflection on counsellogy and questions about the quality and significance of non-professional counselling. Unintentionally, they also reflect/epitomise 'violent counselling’. In interpreting and describing this type of counselling, the method of text analysis in media discourse has been applied.
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
2019-12-24
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2012_6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.