PL EN


2013 | 2 |
Article title

Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej

Content
Title variants
EN
Counsellor and Supervisor Views of Multicultural and Social Justice Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Counsellors and practicum supervisors reflected on their professional education preparation, and sometimes lack of preparation, for engagement in multicultural counselling and social justice activities. They highlighted the need for increased emphasis on applied experiences, both within and outside the classroom; the translation of theory into practice; a broader, systemic conceptualisation of client expe‑riences and professional practice roles; and specific skills training for social justice action and advocacy. Implications for counsellor education are highlighted.
PL
Doradcy i opiekunowie praktyk przedstawili swoje przemyślenia na temat przygotowania zawodowego (a czasem jego braku) do uprawiania poradnictwa wielokulturowego oraz podejmowania działań w obszarze sprawiedliwości społecznej. Podkreślili oni potrzebę przywiązywania większej wagi do doświadczenia praktycznego zarówno podczas zajęć akademickich, jak i poza nimi. Inne ważne z ich punktu widzenia kwestie to przekładanie teorii na praktykę, szersza, systemowa konceptualizacja doświadczeń klientów i praktycznej roli zawodowej oraz kształcenie umiejętności bezpośrednio związanych z działaniami w zakresie sprawiedliwości społecznej i rzecznictwa. Artykuł omawia wnioski płynące z tych spostrzeżeń dla kształcenia doradców.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
2019-12-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2013_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.