PL EN


2016 | 11 | 2 | 35-45
Article title

O motywie chrztu w etymologiach ludowych polskich toponimów

Content
Title variants
EN
On the Baptism Motif in the Folk Etymologies of Polish Toponyms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest etymologiom ludowym (nienaukowym) polskich  toponimów zawierającym motyw chrztu świętego. Zostały w nim wydzielone trzy grupy pseudoetymologii: 1) etymologie nienaukowe wywodzące reetymologizowany toponim od słowa chrzcić i innych słów należących do gniazda słowotwórczego tego czasownika (Chrzelice, Krzczonów), 2) etymologie nienaukowe wyprowadzające reetymologizowaną nazwę od innych wyrazów z pola  leksykalno-semantycznego chrztu (Polonia) oraz 3) etymologie nienaukowe  nienawiązujące do słów kojarzących się z chrztem, ale mimo to wprowadzające wątek chrztu do wykładni semantycznej reetymologizowanego toponimu (Modlnica, Oliwa, Świniogóra, Warszawa, Wiślica).
EN
The article discusses the folk (unscholarly) etymologies of Polish toponyms which include the motif of baptism. Three groups of pseudo-etymologies have been distinguished: 1) unscholarly etymologies deriving re-etymologized toponym from the Polish word chrzcić (Polish for ‘to baptise’) and other words belonging to the word-formation nest of this verb (Chrzelice, Krzczonów), 2) unscholarly etymologies deriving re-etymologized name from other words from within the lexical and semantic field for baptism (Polonia), 3) unscholarly etymologies not referring to words associated with baptism, and yet introducing the baptism motif to the semantic interpretation of re-etymologized toponym (Modlnica, Oliwa, Świniogóra, Warszawa, Wiślica).
Keywords
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
35-45
Physical description
Dates
published
2016-03-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2016-volume-11-issue-2-article-521
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.