PL EN


2011 | 14 |
Article title

Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2006–2009

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zróżnicowania przestrzennego rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2006–2009. Ten sposób gospodarowania znajduje w Polsce coraz więcej zwolenników. Podjęte działania prawne i interwencyjne środki finansowe po akcesji Polski do UE szybko przełożyły się na 25-krotny wzrost liczby oraz 30-krotny wzrost powierzchni gospodarstw ekologicznych w Polsce w latach 2001–2009. Dynamicznemu wzrostowi „ekogospodarstw” towarzyszył rozwój przetwórstwa produktów ekologicznych. W latach 2006–2009 w Polsce liczba podmiotów zajmujących się przetwarzaniem ekologicznych produktów rolnych wzrosła niemal o 80%.
EN
The aim of the article is to present the results of a research on spatial differences in organic farming in Poland over the years 2006–2009. This type of farming finds ever more proponents here. The legal measures undertaken and the financial intervention means earmarked for it soon produced a 25-fold increase in the number and a 30-fold increase in the area of organic farms in the country over the study period. The dynamic increase in eco-farms was accompanied by the development of the processing of ecological agricultural products. Over the years 2006–2009 the number of entities processing such products in Poland grew by nearly 80%.
Year
Issue
14
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-14-article-14423
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.